کد خبر : 12078 29 تیر 1395 11:01:00 دسته بندی : خودروسازان داخلی منبع : خبرماشین

ناپایداری شرایط سیاسی ترکیه از یک سو و ناامنی این کشور از سوی دیگر، تبدیل به امتیازی برای اقتصاد ایران از جمله صنعت خودرو شده است؛ تهدیدی برای اقتصاد ترکیه که اگر تصمیم‌گیران ایرانی با هوشیاری با آن برخورد کنند، می‌تواند به یک امتیاز بزرگ برای ایران تبدیل شود.

فرصتی که کودتای ترکیه به خودروسازی ایران داد

ثبت نظر

 

نظرات خوانندگان

آخرین قیمت خودرو

900,000,000
54.64
675,000,000
55.17
1,552,000,000
88.12
1,062,000,000
83.10
1,554,000,000
23.33
2,210,000,000
12.76
3,505,000,000
89.46
3,210,000,000
87.72
856,000,000
66.54
1,442,000,000
0.00

آخرین اخبار

مسکن
ایرانول
پاسارگاد
صادرات
سرمایه
فلش مجله ماشین