قیمت خودروهای داخلی


مدل خودرو
قیمت بازار
درصد
نمودار
248,000,000
-0.40
292,000,000
0.00
934,000,000
-1.58
237,000,000
0.42
271,000,000
-2.17
245,000,000
0.00
270,000,000
-1.46
255,000,000
0.00
232,000,000
0.87
264,000,000
0.00
312,000,000
1.30
325,000,000
0.31
374,000,000
0.27
372,000,000
0.00
671,000,000
-2.61
155,000,000
0.00
138,000,000
0.00
134,000,000
0.00
160,000,000
1.27
158,000,000
-1.25
173,000,000
0.00
158,000,000
0.00
181,000,000
1.12
280,000,000
-0.36
524,000,000
-1.50
934,000,000
-0.43
1,111,000,000
-1.16
572,000,000
5.93
704,000,000
0.00
1,119,000,000
0.45
725,000,000
-4.98
831,000,000
-7.46

قیمت خودروهای وارداتی


محاسبه قیمت خودرو کارکرده، دست دوم و صفررنگ آمیزی شده


تعویض شده


حد بالای کارشناسی :

تومان

قیمت کارشناسی :

تومان

حد پایین کارشناسی :

تومان

پربازدیدترین

آخرین اخبار

آمیکو