قیمت خودروهای داخلی


مدل خودرو
قیمت بازار
درصد
نمودار
51,000,000
0.00
58,000,000
1.75
68,000,000
3.03
80,000,000
2.56
237,000,000
3.04
175,000,000
-1.13
443,000,000
4.73
70,000,000
9.38
86,000,000
4.88
160,000,000
0.00
55,000,000
3.77
57,000,000
5.56
79,000,000
3.95
100,000,000
3.09
مدل خودرو
قیمت بازار
درصد
نمودار
39,000,000
2.63
44,000,000
0.00
46,000,000
-2.13
132,000,000
0.00
37,000,000
2.78
33,000,000
0.00
34,000,000
0.00
33,000,000
0.00
مدل خودرو
قیمت بازار
درصد
نمودار
204,000,000
0.99
180,000,000
0.00
مدل خودرو
قیمت بازار
درصد
نمودار
مدل خودرو
قیمت بازار
درصد
نمودار
مدل خودرو
قیمت بازار
درصد
نمودار
مدل خودرو
قیمت بازار
درصد
نمودار

قیمت خودروهای وارداتی


مدل خودرو
قیمت بازار
درصد
نمودار
378,000,000
0.00
248,000,000
0.00
مدل خودرو
قیمت بازار
درصد
نمودار
1,090,000,000
0.00
مدل خودرو
قیمت بازار
درصد
نمودار
265,000,000
-16.67
455,000,000
-11.65
514,000,000
-9.03
مدل خودرو
قیمت بازار
درصد
نمودار
1,360,000,000
-2.86
مدل خودرو
قیمت بازار
درصد
نمودار
مدل خودرو
قیمت بازار
درصد
نمودار
1,850,000,000
-0.54
مدل خودرو
قیمت بازار
درصد
نمودار
1,960,000,000
-0.51
1,260,000,000
-0.79
مدل خودرو
قیمت بازار
درصد
نمودار
مدل خودرو
قیمت بازار
درصد
نمودار
760,000,000
-2.56
580,000,000
0.00
مدل خودرو
قیمت بازار
درصد
نمودار
مدل خودرو
قیمت بازار
درصد
نمودار
582,000,000
-0.51

محاسبه قیمت خودرو کارکرده، دست دوم و صفررنگ آمیزی شده


تعویض شده


حد بالای کارشناسی :

تومان

قیمت کارشناسی :

تومان

حد پایین کارشناسی :

تومان

پربازدیدترین

آخرین اخبار

اینستاگرام کرمان موتور
چری2
کرمان موتور آذر