قیمت خودروهای داخلی


مدل خودرو
قیمت بازار
درصد
نمودار
201,000,000
-0.50
273,000,000
-0.73
910,000,000
0.00
189,000,000
-0.53
209,000,000
0.00
258,000,000
0.00
227,000,000
0.00
204,000,000
-0.49
225,000,000
4.65
365,000,000
-0.54
217,000,000
-0.91
185,000,000
-1.07
244,000,000
-0.41
257,000,000
0.00
316,000,000
3.95
845,000,000
3.05
129,000,000
0.00
112,000,000
-0.88
119,000,000
0.00
123,000,000
0.00
550,000,000
0.00
468,000,000
0.00
865,000,000
-2.59
442,000,000
0.00
660,000,000
0.00
440,000,000
0.00
638,000,000
0.00

قیمت خودروهای وارداتی


محاسبه قیمت خودرو کارکرده، دست دوم و صفررنگ آمیزی شده


تعویض شده


حد بالای کارشناسی :

تومان

قیمت کارشناسی :

تومان

حد پایین کارشناسی :

تومان

پربازدیدترین

آخرین اخبار

بانک مسکن